พลาสติก

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORAYCA Resin
Carbon fiber reinforced thermo plastics

เทอร์โมพลาสติกชนิดเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ ส่วนใหญ่ใช้ในการฉีดขึ้นรูป และเหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนและการผลิตครั้งละปริมาณมาก ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสินค้าสำหรับกีฬา

Learn more about products
Plastic Products