พลาสติก

  • Empty

Super Engineering Plastic Materials

Toray Plastic Seiko Co., Ltd. ผลิตและจำหน่ายวัสดุสำหรับกระบวนการตัดและไส (แท่ง บอร์ด และแผ่น) จากพลาสติกวิศวกรรม (เช่น PAI, PEEK และ PPS) ที่ทนความร้อน สารเคมี และการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม วัสดุชนิดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในขอบเขตการใช้งานต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การผลิตสารกึ่งตัวนำ และเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

Learn more about products
Toray Plastics Precision Co.,Ltd.