พลาสติก

  • Empty

ECODEAR® Polylactic Acid (PLA) Resin

ECODEAR ผลิตขึ้นจากกรดพอลิแลคติก (PLA) ซึ่งได้มาจากพืชแทนการใช้ปิโตรเลียมและแหล่งทรัพยากรจากฟอสซิลอื่นๆ นั่นหมายความว่าวัสดุประเภทนี้สามารถคืนสภาพสู่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหลังจากใช้งานแล้ว ECODEAR เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรจากฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงความเป็นกรดอย่างอ่อน วัสดุชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับศตวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับไฟฟ้า, OA, เครื่องมือเครื่องใช้ TORAY วางแผนที่จะพัฒนาพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ให้มีการใช้งานที่หลากหลาย

Learn more about products
Plastic Products