พลาสติก

  • Empty

TORAYPEF® Polyolefin Foam

TORAYPEF เป็นโฟมแผ่นยาวชนิดเซลล์ปิดกึ่งแข็งซึ่งมีการเชื่อมขวางด้วยการฉายรังสี ด้วยคุณสมบัติน้ำหนักเบา เป็นฉนวนกันความร้อน ดูดซับแรงสั่นสะเทือน สามารถหล่อขึ้นรูปได้ และไม่ดูดซับน้ำ ทำให้ TORAYPEF เหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น ส่วนประกอบภายในรถยนต์ ฉนวนสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ฉนวนหุ้มท่อและวัสดุป้องกันการควบแน่นทุกชนิด วัสดุอุตสาหกรรหลากชนิด ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูและสุขภาพและกีฬา

Learn more about products
Plastic Products