พลาสติก

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

SIVERAS® Liquid Crystal Polyester Resin

SIVERAS เป็นสุดยอดพลาสติกวิศวกรรม ที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีพอลิเมอร์จาก Toray SIVERAS มีเสถียรภาพเชิงมิติ และหล่อขึ้นรูปได้ (เช่น ความสามารถในการไหลตัวแบบผนังบาง) ทำให้มีคุณลักษณะการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม พร้อมความแข็งแกร่งเป็นเลิศ และมอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นสูง ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ จึงมีการใช้ SIVERAS ในขั้วต่อ เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และชิ้นส่วนหัวอ่านซีดี ตลอดจนใช้ในส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสารและโทรสารในสำนักงานและอุปกรณ์ภาพและเสียง

Learn more about products
Plastic Products