พลาสติก

AMILAN Nylon Resin

ไนลอนเรซินเป็นพลาสติกวิศวกรรมทั่วไปที่มีความเหนียวสูง ทนความร้อน และทนน้ำมัน โดยมากแล้วจะใช้ AMILAN ในชิ้นส่วนรถยนต์ ขั้วต่อและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตลอดจนชิ้นส่วนเครื่องจักร นอกจากนี้ยังพบการใช้งานในวัสดุบรรจุภัณฑ์และการก่อสร้าง ไม่นานมานี้ได้มีการใช้ AMILAN ในด้านที่คุ้นเคยมากขึ้น เช่น เก้าอี้สำนักงาน และล้อจักรยาน

Learn more about products
Plastic Products