พลาสติก

  • Empty
  • Empty

TOYOLAC ABS Resin

เรซิน TOYOLACABS มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม คุณสมบัติทางกายภาพที่ได้สัดส่วน และหล่อขึ้นรูปได้อย่างยอดเยี่ยม เรซินชนิดนี้มีการใช้งานที่หลากหลาย นับตั้งแต่อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ไปจนถึงส่วนประกอบภายในและภายนอกรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นสำหรับ TOYOLACPARELซึ่งเป็นเรซินป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถาวรที่พัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ Toray

Learn more about products
Plastic Products