อุปกรณ์ทางการแพทย์

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

DORNER Oral prostacyclin (PGI2) derivative drug

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ชมเว็บไซต์นี้: ยาของ Toray จะใช้โดยมีคำแนะนำของแพทย์โดยคำนึงถึงสถ​​านการณ์และสภาพเฉพาะตัวของผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงผลิตภัณฑ์ และไม่ควรจะนำไปตีความว่าเป็นข้อมูลสำหรับการรักษา ไม่ว่าจะในส่วนใดก็ตาม โปรดปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์/เภสัชกรของคุณสำหรับการรักษาโดยใช้ยานี้ และโปรดทราบว่าข้อมูลที่ให้ไว้นี้ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งหมด

ชื่อทางการค้า: DORNER® Tablets, 20 ไมโครกรัม
ชื่อทั่วไป: เบราโพรสโซเดียม
การจัดหมวดหมู่ตามประสิทธิภาพของยา: ยาน้ำที่ให้ทางเลือด/ทางร่างกายอื่นๆ
รูปแบบการให้ยา: ยาเม็ด

ติดต่อเรา

อุปกรณ์ทางการแพทย์