ระบบบำบัดน้ำ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Wastewater Recycling Systems

เราออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเครื่องสำหรับการรีไซเคิลน้ำเสียในครัวเรือนและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นน้ำที่ใช้งานในอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยใช้เครื่อง UF/MF/MBR พร้อมกับเครื่อง RO เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องต่างๆ ดังกล่าวในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำจำกัด

Learn more about products
TORAY TR SERIES Seawater Desalination System

ระบบบำบัดน้ำ