ระบบบำบัดน้ำ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Seawater Desalination Systems

เราออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเครื่องแยกเกลือออกจากน้ำทะเลซึ่งผลิตน้ำดื่มและน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยการขจัดเกลือออกจากน้ำทะเลโดยใช้เมมเบรน RO เครื่องแยกเกลือออกจากน้ำทะเลของ Toray มีการใช้งานอยู่ในหลายๆ ประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตน้ำดื่ม รวมทั้งโรงไฟฟ้​​าและโรงงานเคมี

Learn more about products
TORAY TR SERIES Seawater Desalination System

ระบบบำบัดน้ำ