เมมเบรนบำบัดน้ำ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

MEMBRAY Immersion-Type Membrane Modules

เมื่อใช้โมดูลเมมเบรนแผ่นเรียบแบบจมตัว MEMBRAY เป็นส่วนประกอบของระบบ Membrane Bioreactor (MBR) จะช่วยกำจัดของแข็งแขวนลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการสกัด ทนทาน และยอมให้น้ำซึมผ่าน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูงของ Toray โมดูล MEMBRAY ใช้ในการบำบัดและรีไซเคิลสิ่งปฏิกูลและน้ำทิ้งในอุตสาหกรรม

Learn more about products
Membrane