เมมเบรนบำบัดน้ำ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORAYFIL Ultrafiltration, Microfiltration Membrane Module

TORAYFIL เป็นโมดูลเมมเบรนการกรองแบบ Ultrafiltration และ Microfiltration ซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูงของ Toray ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวใช้สำหรับการพัฒนาวัสดุและรูปร่างเฉพาะของเมมเบรนที่ให้ประสิทธิภาพการกรอง ความทนทาน และสภาพให้ซึมผ่านได้ที่เหนือกว่า มีการใช้งาน TORAYFIL ในการผลิตน้ำสำหรับการบริการและน้ำสำหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และในการบำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำทิ้งในน้ำ ตลอดจนการทำให้น้ำใสสะอาดในรูปแบบต่างๆ และการขจัดแบคทีเรีย

Learn more about products
Membrane