การสร้างบ้าน

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Nylon fiber for the "prevention of the cracking and falling" of wet materials

สามารถใช้กับวัสดุที่เปียกได้ทุกชนิด เช่น ปูนซิเมนต์ ปูนฉาบ ปูนปลาสเตอร์ ปูนปลาสเตอร์ยิปซัม และวัสดุผนังที่เป็นดิน มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำที่ยอดเยี่ยมซึ่งยับยั้งการแห้งระหว่างการทำงานและมีการกระจายตัวที่ยอดเยี่ยมในระหว่างการนวด จึงมั่นใจได้ว่าจะมีคุณภาพที่สม่ำเสมอและคงที่ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านไฮโดรฟิลลา (Hydrophilia) ที่ยอดเยี่ยมโดยทำให้ "ปาดเกรียง" และ "แยกของวัสดุออกจากเกรียง" ในระหว่างงานฉาบปูนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลจากการยึดติดของเส้นใยช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุ "มีการหล่นอย่างช้าๆ" ในระหว่างการใช้งาน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียวัสดุได้

ติดต่อเรา