การสร้างบ้าน

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Construction method for preventing external wall tiles from falling

Toray Construction Co., Ltd. มี Chalier ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่อาศัยแบบหลายหน่วยสำหรับครอบครัว ตลอดจนคอนโดมิเนียมคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่พัฒนาเป็นโครงการร่วม โดยทั่วไปแล้ว โครงการทั้งหมดจะมีการจัดการแบบองค์รวม โดยบริษัท Toray Construction Group ที่เกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ได้ไซต์มา จนถึงการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ทำการตลาด การจัดการ และบริการหลังการขาย Toray Construction ใช้วัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงของ Toray Group เพื่อสร้างคอนโดมิเนียมคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย ภายใต้ แนวคิด ZERO to WONDERFUL ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้านับตั้งแต่เริ่มแรก

ติดต่อเรา