การสร้างบ้าน

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Quick Draining/Water Retaining Modular Tiles

กระเบื้องมอดุลาร์ของเราสามารถนำไปใช้สำหรับระเบียงและตกแต่งภูมิทัศน์ พื้นผิวเป็นกระเบื้องเซรามิค ด้านล่างเป็นกรอบพลาสติกรองรับ รูเล็กๆ บนพื้นผิวจะระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว ขณะที่ด้านล่างจะเก็บน้ำเอาไว้เพื่อให้กระเบื้องเย็นในฤดูร้อน กระเบื้องส่วนพื้นผิวผลิตจากกระเบื้องรีไซเคิล 80% กระเบื้อง Toray เป็นผลิตภัณฑ์ของ Toray Amtecs Inc.

ติดต่อเรา