ฟิล์ม

Metalized CPP

Metalion VMCPP คือฟิล์มพอลิโพรพิลีนหล่อเคลือบโลหะอะลูมิเนียม ( Al) ซึ่งเป็นฟิล์มผนึกโลหะ ที่ผลิตจากเทคโนโลยีพิเศษที่ทำให้เกิดการเชื่อม/ยึดติดระหว่างชั้นโลหะและฟิล์ม CPP สูงกว่าฟิล์มมาตรฐาน คุณสมบัติในการขวางกั้นออกซิเจนและความชื้นสูงกว่าฟิล์ม MCPP มาตรฐาน

Presentation Materialติดต่อเรา