ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

hard-coated film

Tuftop เป็นฟิล์ชนิดเคลือบแข็งที่มีวงแหวนนิวตันน้อยลงและมีอนุภาคแปลกปลอมน้อยมาก คุณสามารถใช้ Tuftop ของเราสำหรับตัวเครื่องหรือฟิล์มหน้าจอของโทรศัพท์มือถือและพื้นผิวสัมผัส ฯลฯ เรามีฟิล์มเคลือบชนิดซ่อมแซมตัวเองได้ที่มีความสามารถในการซ่อมแซมรอยแตกและความสามารถในการขึ้นรูปที่ยอดเยี่ยม

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.