ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

PV-Back Sheet

PV-แผ่นรอง ซึ่งสนับสนุนโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. เป็นแผ่นรองสำหรับโมดูลโฟโต้โวเทอิค แผ่นรองสำหรับการใช้งานในโมดูลแผงโฟโต้โวเทอิคที่มีความทนทานและประสิทธิภาพในการกำเนิดไฟฟ้า วัสดุนี้ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในแผงโฟโต้โวเทอิค

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.