ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Processed Film Products

ด้วยกระบวนการเคลือบชั้นโลหะที่กลั่นเป็นไอแบบสุญญากาศในฟิล์ม LUMIRROR, TORAYFAN และ TORELINA จาก Toray จึงมีการสร้างวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งมีประโยชน์ในการใช้เป็นฟิล์มสำหรับตัวเก็บประจุและชิ้นส่วนของหน้าจอแบน

Learn more about products
Film Products