ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Double-plated FPC Substrate

ซับสเตรต FPC ชนิดชุบคู่ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. เป็นซับสเตรต FPC ที่มีการชุบสองชั้น โดยมีชั้นทองแดงอยู่บนฟิล์มพอลิอิไมด์ด้วยวิธีการชุบเคลือบแบบไม่ใช้กาว คุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ (1) ชั้นทองแดงชุบอย่างบางพิเศษเพื่อลดความซับซ้อนของการกัดขึ้นรอยแบบ Fine Pitch (2) มีเสถียรภาพเชิงมิติที่เป็นเลิศ (3) ความทนทานต่อการโค้งงอและการแตกหักเป็นพิเศษ การใช้ในวงจร COF ที่ขับสำหรับผลึกเหลวในพีซีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโทรศัพท์มือถือมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.