ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORETEC Self-adhesive Protective Film

TORETEC เป็นฟิล์มกันรอยชนิดมีกาวในตัวที่ผลิตโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. ซึ่งใช้เป็น Process Paper ในระหว่างการผลิตฟิล์มออปติคัลสำหรับผลึกเหลวและเป็นฟิล์มป้องกันพื้นผิวของบอร์ดอื่นๆ ปัจจุบัน Toray Advanced Film Co., Ltd. มีผลิตภัณฑ์กว่า 40 ชนิดและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่รวบรวมไว้

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.