ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Fluorine Film

ฟิล์ม ฟิล์มฟลูออรีน เป็นฟิล์มฟลูออรีนที่ผลิตและจำหน่ายโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. ด้วยคุณลักษณะยอดเยี่ยมในด้านทนต่อสภาพอากาศ ทนสารเคมี และการส่องผ่านของแสง บนช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง จึงทำให้ ฟิล์มฟลูออรีนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นฟิล์มสำหรับทำหลังคาคลุมเรือนกระจก ด้วยคุณลักษณะหลักเพิ่มเติมในความไม่เหนียว จึงใช้ ฟิล์มฟลูออรีนเป็นสารถอดแบบสำหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมทั่วไป และใช้เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับฟิล์มกันรอยเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.