ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Nylon Film

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฟิล์มไนลอน ประกอบด้วยฟิล์มไนลอน 6 สองกลุ่ม ได้แก่ ฟิล์มแบบนอนโอเรียน และฟิล์มชนิดนำความร้อน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. กลุ่มแรกใช้สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์หลายชนิด เช่น สำหรับผลิตภัณฑ์หล่อขึ้นรูปลึก เช่น ชีส สำหรับอาหารแช่แข็งในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ และอาหารแบบอุ่นต้มทั้งถุง สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบรรจุภัณฑ์วัสดุอุตสาหกรรม ขณะที่กลุ่มต่อมาใช้ในอุปกรณ์ยึดและการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างผ้าและโลหะ

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.