ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ECODEAR Polylactic Acid (PLA) Film

ECODEAR ผลิตขึ้นจากกรดพอลิแลคติก (PLA) ซึ่งได้มาจากพืชแทนการใช้ปิโตรเลียมและแหล่งทรัพยากรจากฟอสซิลอื่นๆ นั่นหมายความว่าวัสดุประเภทนี้สามารถคืนสภาพสู่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายหลังจากใช้งานแล้ว ECODEAR เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรจากฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงความเป็นกรดอย่างอ่อน วัสดุชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งกับศตวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม

Learn more about products
Film Products