ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORAYFAN Polypropylene Film

TORAYFAN มีน้ำหนักเบาที่สุดในบรรดาฟิล์มพลาสติกทั้งหมด อีกทั้งเป็นฟิล์มโปร่งใส ยืดออกได้สูง พร้อมคุณสมบัติทางไฟฟ้าและกลไกที่ดีเยี่ยม ตลอดจนทนสารเคมี และป้องกันความชื้นได้ดีกว่า ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ จึงมีการใช้ TORAYFAN BO อย่างแพร่หลายสำหรับวัสดุอุตสาหกรรม (เช่น ตัวเก็บประจุและเทปกาว) และบรรจุภัณฑ์อาหาร ขณะที่ฟิล์มชนิด Non-Oriented อย่าง TORAYFAN NO ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. มีคุณสมบัติการปิดผนึกด้วยความร้อน ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอาหาร เช่น อาหารรีทอร์ท และสำหรับวัสดุปิดผนึกที่เปิดง่าย

Learn more about products
Film Products