ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORELINA Polyphenylene Sulfide (PPS) Film

ฟิล์ม TORELINA เป็นฟิล์ม PPS ชนิดแรกในโลกที่ทำเป็นอุตสาหกรรมโดย Toray ด้วยคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม และมีเสถียรภาพเชิงมิติ รวมถึงทนความร้อนในระยะยาวที่ได้รับการอนุมัติจาก UL ผลิตภัณฑ์ TORELINA จึงสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก LUMIRRORและตัวฟิล์มมีคุณสมบัติหน่วงการลามของไฟ มีการใช้งานฟิล์มชนิดนี้อย่างหลากหลาย ซึ่งรวมถึง ตัวเก็บประจุและฉนวนกันไฟฟ้า ตลอดจนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด

Learn more about products
Film Products