ฟิล์ม

  • Empty
  • Empty
  • Empty

LUMIRROR Polyester Film

LUMIRROR เป็นฟิล์มประสิทธิภาพสูงที่ทำงานได้หลากหลาย ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ Toray มีการใช้งานฟิล์มชนิดนี้มากมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เป็นวัสดุอุตสาหกรรม (สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น หน้าจอแบน วัสดุสำหรับผลึกเหลว และ Process Releasing Sheet) และใช้เป็นวัสดุแม่เหล็ก (สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเทป DVC เป็นต้น) LUMIRROR ยังมีการใช้งานอีกมากในการเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์

Learn more about products
Film Products