เส้นใย (รวมถึงวัสดุอุตสาหกรรม)

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ACRAS Tapered bristle

ACRAS เป็นวัสดุขนแปรงแบบ Monofilament ชนิดโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีความเรียวที่ปลาย ความเรียวนี้เกิดจากการแปรรูปทางเคมีเพื่อให้ได้รูปทรงที่สม่ำเสมอและมีผิวเรียบมาก ผลที่ได้จากคุณสมบัตินี้เมื่อนำมาใช้เป็นแปรงสีฟันก็คือ จะทำให้ลงตัวพอดีระหว่างฟัน ทำความสะอาดฟันได้เป็นอย่างดี และมีผิวสัมผัสนุ่ม เมื่อใช้เป็นพู่กันก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับขนที่ทำธรรมชาติ

ติดต่อเรา

Detailed information is in the individual product/brand site.

Toray International, Inc.