เส้นใย (รวมถึงวัสดุอุตสาหกรรม)

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Biodegradable Fishing Line

สายเบ็ดที่ย่อยสลายได้เองในทางชีวภาพ เป็นสายเบ็ดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้หลักการสลายตัวด้วยจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพของ สายเบ็ดที่ย่อยสลายได้เองในทางชีวภาพ จะไม่เสื่อมลงเมื่อเก็บรักษาไว้อย่างสะอาดและแห้ง แต่เมื่อสัมผัสกับกิจกรรมทางชีววิทยาของแบคทีเรียใต้น้ำหรือใต้ดิน สายเบ็ดที่ย่อยสลายได้เองในทางชีวภาพ จะค่อยๆ ย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ สายเบ็ดที่ย่อยสลายได้เองในทางชีวภาพ มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

ติดต่อเรา

Detailed information is in the individual product/brand site.

Toray International, Inc.