เส้นใย (รวมถึงวัสดุอุตสาหกรรม)

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ECODEAR PLA Polyactic Acid (PLA) Fiber

ECODEAR PLA คือ "เส้นใยกรดพอลิแลคติก (PLA)" ที่ทำจากวัตถ​​ุดิบที่ได้มาจากพืช แทนการใช้ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรฟอสซิลอื่นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจึงสามารถดูดซึมกลับได้อย่างง่ายดายเมื่อผ่านการใช้งานแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและอนุรักษ์ทรัพยากรฟอสซิล นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงความเป็นกรดอย่างอ่อน เรียกได้ว่านี่เป็นเส้นใยแห่งอนาคตอย่างแท้จริง ในปัจจุบัน Toray กำลังส่งเสริมการจำหน่าย ECODEAR PLA สำหรับการใช้งานเป็นวัสดุอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ และยังเป็นวัสดุที่ดีต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นวัสดุสีเขียวอีกด้วย

ติดต่อเรา