วิศวกรรม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Precision Processing Products

Toray Precision Co., Ltd. ได้ผลิตหัวฉีดเส้นใยสังเคราะห์มาเป็นเวลายาวนาน และได้สั่งสมเทคโนโลยีกระบวนการที่แม่นยำด้านต่างๆ ไว้มากมาย ประสบการณ์และเทคโนโลยีนี้ได้นำมาใช้ในการจัดเตรียมเทคโนโลยีกระบวนการที่แม่นยำซึ่งเกี่ยวข้องกับ "การเจาะที่แม่นยำ" "การตัดที่แม่นยำ" และ "การขัดพื้นผิวที่แม่นยำ" สำหรับชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับ IT เช่น ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ, หัวฉีด L.C.D, หัวฉีด P.D.P เครื่องมือและอุปกรณ์จับยึด, ชิ้นส่วนอากาศยาน และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์แสง

ติดต่อเรา

วิศวกรรม