วิศวกรรม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Medical Treatment Plant Engineering

Toray Engineering Co., Ltd. มีส่วนร่วมในการก่อสร้างโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และเส้นใย สารเคมี Fine Chemical และ IT ด้วยประสบการณ์ยาวนานในการก่อสร้างโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา Toray Engineering มีการจัดการด้านความสะอาดที่ถูกสุขอนามัย และเทคโนโลยีการป้องกันการปนเปื้อนที่จำเป็นต่อการสร้างโรงงานที่ตรงตามวิธี การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) และข้อกำหนดการจัดการด้านการผลิตยา

ติดต่อเรา

Detailed information is in the individual product/brand site.

Toray Engineering Co.,Ltd.