วิศวกรรม

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Electrophotographic Printers

Toray Engineering Co., Ltd. เริ่มทำการตลาดสินค้าเครื่องพิมพ์ อิเล็กโตรโฟโต-กราฟิกความเร็วปานกลางชนิดกระดาษต่อเนื่องแบบขาวดำความแม่นยำสูง ทั่วโลก ในปี 1992 เครื่องพิมพ์เหล่านี้ได้รับชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพเหนือระดับ นอกจากนี้ Toray ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การวัดและควบคุมโดยเฉพาะ ที่เชื่อถือได้อย่างยิ่ง เช่น เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวิเคราะห์น้ำ ตัวแปลงสัญญาณอัลตราโซนิค และไฮโดรโฟน

ติดต่อเรา

Detailed information is in the individual product/brand site.

Toray Engineering Co.,Ltd.