ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Plastic Optical Fiber

เส้นใยออปติคัลพลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้สูง ผสานความสามารถในการส่งผ่านสูง อันเนื่องมาจากการลดทอนต่ำ และความต้านทานสัญญาณรบกวนที่ยอดเยี่ยม มีการใช้ เส้นใยนำแสงชนิดพลาสติก ในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง รถยนต์ โทรคมนาคม และการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม โดยการนำเอาคุณลักษณะเกี่ยวกับน้ำหนักที่เบาและมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษมาใช้

Learn more about products
Electronics and Information Materials

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์