ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

New Ceramics

ผลิตภัณฑ์ เซรามิกแบบใหม่ คือผลิตภัณฑ์เซรามิคประสิทธิภาพสูงที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นสูงของ Toray ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ทำขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซอร์โคเนียม ทั้งนี้ มีการนำ เซรามิกแบบใหม่ ไปใช้ในด้านงานขั้นสูงต่างๆ ได้แก่ การบดและกระจาย เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ กึ่งตัวนำ

Learn more about products
Electronics and Information Materials

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์