ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Double-plated FPC Substrate

ซับสเตรต FPC ชนิดชุบคู่ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Toray Advanced Film Co., Ltd. เป็นซับสเตรต FPC ที่มีการชุบสองชั้น โดยมีชั้นทองแดงอยู่บนฟิล์มพอลิอิไมด์ ด้วยวิธีการชุบเคลือบแบบไม่ใช้กาว คุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ (1) ชั้นทองแดงชุบ อย่างบางพิเศษเพื่อลดความซับซ้อนของการกัดขึ้นรอยแบบ Fine Pitch (2) มีเสถียรภาพเชิงมิติที่เป็นเลิศ (3) ความทนทานต่อการโค้งงอและการแตกหัก เป็นพิเศษ การใช้ในวงจร COF ที่ขับสำหรับผลึกเหลวในพีซีและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโทรศัพท์มือถือมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

Learn more about products
Toray Advanced Film Co., Ltd.

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์