ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Semiconductor-related Materials

วัสดุหลักเกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำของ Toray คือการเคลือบพอลิอิไมด์ที่ใช้ สำหรับชั้นบัฟเฟอร์/ฉนวนในสารกึ่งตัวนำและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ ซึ่งรวมถึง วัสดุที่ไม่ไวแสง อย่าง และผลิตภัณฑ์ที่ไวแสง อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีความไวแสงโทนบวก สามารถวางใจได้มากเมื่อใช้ ในการสร้างรูปแบบที่มีความละเอียดสูง นอกจากนี้ตลาดยังให้การต้อนรับ เนื่องจากคุณลักษณะอันยอดเยี่ยมด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Learn more about products
Electronics and Information Materials

ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ และผลิตภัณฑ์วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์