วัสดุหน้าจอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

RAYBRID Photosensitive functional material

วัสดุทำงานด้วยความไวต่อแสง RAYBRID เป็นวัสดุเคลือบที่ทำจากอนุภาคอนินทรีย์ซึ่งกระจายอยู่บนเรซินไวแสง เกิดขึ้นได้โดยเทคโนโลยีการออกแบบเรซินและเทคโนโลยีการกระจายตัวสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Toray เป็นวิธีที่คุ่มค่าใช้จ่ายในการขึ้นรูปลวดลายที่ละเอียดบนฟิล์มหนา ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการพิมพ์สกรีนแบบดั้งเดิม RAYBRID ยังมีคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่นซึมผ่านสูง การทะลุทะลวงของอำนาจแม่เหล็ก และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ มากมายที่สามารถเพิ่มได้โดยการกระจายวัสดุต่างๆ ที่มีคุณลักษณะในการทำงานสูง เราสามารถปรับแต่งวัสดุตามคุณสมบัติเฉพาะที่จำเป็น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา

Learn more about products
Electronics and Information Materials