วัสดุหน้าจอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

DMSO (Dimethyl Sulfoxide) Aprotic Polarity Solvent

DMSO เป็นตัวทำละลายอะโพรติกที่ไม่มีขั้ว ซึ่งทำหน้าที่ละลายสารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์หลายชนิด ด้วยคุณลักษณะที่ดีเยี่ยมในด้านความปลอดภัย จึงทำให้มีการใช้ DMSO สำหรับจุดประสงค์ต่างๆ โดยการใช้งานที่สำคัญก็คือ ใช้เป็นสารทำความสะอาดส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และตัวทำละลายในปฏิกิริยา สำหรับยาและสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถกล่าวได้ว่า DMSO เป็นตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่พัฒนาโดย Toray DMSO ผลิตและจำหน่ายโดย Toray Fine Chemicals Co., Ltd.

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.