วัสดุหน้าจอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Clear Coating Materials

วัสดุเคลือบแบบใส เป็นวัสดุเคลือบแบบใสชนิดบวก ซึ่งใช้ Siloxane ที่สามารถนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับจอภาพผลึกเหลว (LCD) และการใช้งานของแผงสัมผัส รวมทั้งในวงการอิเล็กทรอนิกส์มีความต้านทานความร้อนและความโปร่งใสที่ดีเยี่ยม และมีความไวสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

Learn more about products
Electronics and Information Materials