วัสดุจัดเก็บข้อมูล

  • Empty
  • Empty
  • Empty

Toray Waterless Plate Offset Printing Plate Requiring No Dampening Water

เพลทพิมพ์ออฟเซ็ทแบบไม่ใช้น้ำของ Toray ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำทำความชื้น เป็นเพลทพิมพ์แบบพื้นราบ ที่ทันสมัย ช่วยในการพิมพ์แบบออฟเซ็ท โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ ทั้งนี้ผู้ใช้จะสามารถทราบถึงการพิมพ์คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย ด้วยข้อดีที่สำคัญในด้านความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุน นอกจากนี้ เพลทพิมพ์ออฟเซ็ทแบบไม่ใช้น้ำของ Toray ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำทำความชื้น ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีของเหลวที่เป็นของเสียในระหว่างกระบวนการพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Toray Waterless CTP Plate ซึ่งผลิตเพลทพิมพ์โดยการฉายแสงเลเซอร์ลงบนเพลทพิมพ์ ได้รับชื่อเสียงที่ดีมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในฐานะวัสดุการพิมพ์แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาให้การพิมพ์กลายเป็นแบบดิจิตัล

Learn more about products
TORAY WATERLESS PLATES