สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Polymer Particles

อนุภาคโพลิเมอร์ เป็นอนุภาคทรงกลมที่ผลิตโดยการควบคุมขนาดอนุภาคของโพลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีคุณสมบัติของเรซินที่ดีเยี่ยม เช่น ความต้านทานความร้อนและสารเคมี เราได้พัฒนาอนุภาคโพลิเมอร์หลายประเภทโดยใช้เทคโนโลยีหลักของ Toray เคมีโพลิเมอร์ระดับสูง เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และนาโนเทคโนโลยี

เป้าหมายของเราคือการนำเสนอโซลูชันสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยใช้ตัวกลางใหม่ของ "อนุภาค"

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.