สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Cellulose Sponge

Toray Fine Chemicals Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตฟองน้ำเซลลูโลสเจ้าเดียวในญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดนี้ ผลิตจากเยื่อธรรมชาติเป็นหลัก สามารถเผาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ก่อให้เกิดแก๊สพิษและจะย่อยสลายเมื่อฝังดิน นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะด้านการใช้งานที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ดูดซับของเหลวได้สูง และยืดหยุ่น ฟองน้ำเซลลูโลสมีการใช้อย่างหลากหลายทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.