สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Meltblown non-woven Fabric

TORAYMICRON เป็นแผ่นใยไม่ถัก ที่ผลิตจากเส้นใยพิลิโพรพิลีนความละเอียดสูงซึ่งให้คุณสมบัติอิเล็กเทรต จากกระบวนการพิเศษ ทั้งนี้ TORAYMICRON เป็นวัสดุที่มีความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เช่น ตัวกรอง หน้ากาก หมวกคลุมผม และผ้าเช็ดทำความสะอาด ดำเนินการผลิตและจำหน่าย TORAYMICRON โดย Toray Fine Chemicals Co., Ltd.

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.