สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

LP Liquid Polysulfide Polymer

สารประกอบต่างๆ จากพอลิเมอร์พอลิซัลไฟด์ โพลิเมอร์โพลีซัลไฟด์เหลว LP จะก่อรูปร่างเป็นสารประกอบยางอีลาสติก ที่มีความยืดหยุ่นและความทนทานสูง ซึ่งแสดงคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมด้านความทนสารเคมี และทนต่อสภาพอากาศ ตลอดจนคุณสมบัติป้องกันอากาศ และน้ำ ด้วยคุณประโยชน์เหล่านี้ จึงมีการนำไปใช้เป็นสารกันรั่ว ในการก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา กระจกฉนวน และถังเชื้อเพลิงของอากาศยาน รวมถึงใช้เป็นพอลิเมอร์วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมมากมาย นอกเหนือจากข้อดีเหล่านี้ของ โพลิเมอร์โพลีซัลไฟด์เหลว LP แล้ว NPS-282 ยังได้รับชื่อเสียงที่ดีว่าเป็นพอลิเมอร์วัตถุดิบสำหรับตอบโจทย์ด้านความทนทานทางไดนามิค เคลือบได้ง่าย และมีหลายสี โพลิเมอร์โพลีซัลไฟด์เหลว LP ผลิตและจำหน่ายโดย Toray Fine Chemicals Co., Ltd.

Learn more about products
Toray Fine Chemicals Co.,Ltd.