สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty

AQ Nylon (Water-soluble Nylon Resin)

ไนลอน AQ เป็นพอลิเอไมด์ดัดแปร ที่มีความสามารถในการละลายในน้ำและแอลกอฮอล์ ทำให้สามารถดูดซับความชื้นได้ อันเป็นคุณสมบัติการทำงานที่ไม่มีในไนลอนทั่วไป ด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมทางกายภาพและเคมี และสามารถผ่านกระบวนการได้ดี จึงมีการใช้งานหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงวัสดุ ตัวปรับเปลี่ยน และตัวเชื่อมประสานตกแต่งพื้นผิวหลากชนิด

Learn more about products
Chemical Products