สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Canine Interferon-γ Preparation (Genetically Modified)

การเตรียมเคนายอินเตอร์เฟียรอน-γ ได้รับการพัฒนาโดย Toray ทั้งนี้ ผลิตและจำหน่ายในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2005 เพื่อรักษาโรค ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Eczema) ในสุนัข *เนื่องจากยาดังกล่าวเป็นยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ จึงควรใช้ภายใต้ใบสั่งยาและคำแนะนำของสัตวแพทย์ เป็นต้น การเตรียมเคนายอินเตอร์เฟียรอน -γ มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

Learn more about products
Chemical Products