สารเคมี

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Feline Interferon Preparation (Genetically Modified)

การเตรียม Feline Interferon เป็นยาต้านไวรัส ที่มี Feline Interferon (ดัดแปรพันธุกรรม) เป็นสารออกฤทธิ์ ทั้งนี้ ได้รับการพัฒนาโดย Toray ให้เป็นยา Canine/Feline Interferon ชนิดแรกของโลกเพื่อรักษาการติดเชื้อ Feline Calicivirus และ Caninparvovirus Toray ได้ให้อนุญาตแก่บริษัทสัญชาติฝรั่งเศส Virbac ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Virbagen Omega โดยเป็นยารักษาการติดเชื้อ Canine Parvovirus, Feline Leukemia Virus และ Feline Immunodeficiency Virus (FIV) *เนื่องจากยาดังกล่าวเป็นยาที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์ จึงควรใช้ภายใต้ใบสั่งยาและคำแนะนำของสัตวแพทย์ เป็นต้น การเตรียม Feline Interferon มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

Learn more about products
Chemical Products