ซีเอสอาร์ในประเทศไทย

(ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ด้วยพลังของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โทเรตอบสนองบทบาทและความรับผิดชอบด้วยการแบ่งปันให้กับสังคม

โทเรรวมนาโนเทคโนโลยีเข้ามาในการดำเนินกิจการ ด้วยการใช้เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีโพลีเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เป็นเทคโนโลยีหลัก นอกจากธุรกิจพื้นฐานอย่างเส้นใยและสิ่งทอ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ โทเรยังส่งเสริมการพัฒนาในระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไอที วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ ยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย และพัฒนาการสู่ธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญอื่นๆ