Interior | แผงหน้าปัดรถยนต์ (Instrument Panel)สวิตช์

เรซิน ABS TOYOLAC

เรซิน TOYOLAC ABS มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม คุณสมบัติทางกายภาพที่ได้สัดส่วน และหล่อขึ้นรูปได้อย่างยอดเยี่ยม วัสดุชนิดนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งภายในและภายนอก เช่น ชุดควบคุมส่วนกลางและกระจังรถ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Plastics site(TOYOLAC)

เรซิน Polybutylene Terephthalate (PBT) TORAYCON

TORAYCON เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินจากพอลิเอสเตอร์ ซึ่งพัฒนาโดยการผสานความชำนาญทางเทคโนโลยีของ Toray เข้ากับปฏิกิริยาการเตรียมโพลิเมอร์จากพอลิเอสเตอร์ และสารประกอบเสริมแรงด้วยเรซิน TORAYCON มีคุณลักษณะยอดเยี่ยมในด้านทนความร้อนในระยะยาว ทนสารเคมี ทนต่อสภาพอากาศ และคุณลักษณะทางไฟฟ้า ทั้งนี้ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในขั้วต่อและชิ้นส่วนรถยนต์ หลอดด้าย ปลอกหุ้มคอยล์ ตลอดจนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอื่นๆ

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Plastics site(TORAYCON)

กลับไป "โซลูชันสำหรับยานยนต์"